Suuntaimen käyttö korkeaäänielementillä

Kaiuttimessa käytetään suuntainta korkeaäänielementillä sovittamaan elementtien suuntaavuusominaisuudet vastaamaan toisiaan hallitusti jakotaajuusalueella.

Hallittu suuntaavuus

  • mahdollistaa enemmän suoraan säteilevää ääntä kuuntelupaikalle kuin perinteinen kaiutin
  • vähentää tilan epäedullista akustista vaikutusta

Suuntaimella varustettu kaiutin on siis optimaalinen kaiutinratkaisu tilaan, jonka suunnittelussa akustiikkaa ei ole äänentoiston kannalta huomioitu.

Suuntaimen käytön tuomat edut kaiuttimen teknisessä toteutuksessa:

  • Voidaan käyttää alhaisempaa jakotaajuutta kuin perinteisissä ratkaisuissa – bassokeskiäänisen toiminta-alue voidaan valita toimimaan sen parhaiden äänellisten ominaisuuksien mukaan
  • Suurempi tehonkesto korkeaäänielementille – alhaisempi särö sekä lisäksi luotettavuus ja pitkäikäisyys käytössä kasvavat
  • Alhaisempi kotelon reunojen aiheuttama difraktio (äänen värittyminen) – puhtaampi ääni
  • Parhaimmillaan hallittu suuntaavuus ajatus toteutuu kun käytetään vielä lisäksi korkeaäänielementin kalotin materiaalina metallia (kuten alumiinia)